Reporting

Als u zich wil herkennen in het plaatje hiernaast heeft arEYE de oplossing voor u!

Onze specialisten hebben ruim 20 jaar ervaring in de accountancy en de financiële dienstverlening. Daarnaast hebben zij meer dan gemiddelde affiniteit met ICT.

Met behulp van dynamisch gekoppelde rapportages welke live gekoppeld zijn aan uw financieel pakket kunnen wij u real-time inzicht bieden in (de resultaten van) uw onderneming.

De meeste ondernemers hebben een waardevolle schat aan data in hun financieel pakket opgesloten zitten, en zijn niet (of beperkt) in staat dit te transformeren naar informatie. Ook de financiële pakketten spelen hier naar onze mening onvoldoende op in.

Een eenvoudige uitdraai als balans of resultatenrekening is prima uit het systeem te halen, maar als het gaat om een periodevergelijking (al dan niet in combinatie met budget/voorgaand jaar) is dit vaak al niet mogelijk.

Door middel van een directe connectie met de database van het financieel pakket (ODBC/SQL/XML) kunnen wij alle gegevens raadplegen, en op de door ons gewenste wijze aggregeren. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld resultatenrekening per afdeling, een ouderdomsanalyse debiteuren per verkoper of een onderhandenwerk-overzicht per dossier & per medewerker.

Behalve de kracht van direct rapporteren wordt hier ook onnodig knip/plak en overtype-werk geëlimineerd; het behoeft verder geen toelichting dat dit behalve het besparen van enorm veel tijd ook de kans op fouten minimaliseert.

Desgewenst kunnen wij op basis van de door ons opgestelde rapportage u ook begeleiden bij het analyseren van deze informatie, bijvoorbeeld door periodiek (maand/kwartaal) deze rapportage bij u te ‘draaien’, en deze vervolgens met directie en aandeelhouders te bespreken.

Op basis van deze waardevolle informatie kunt u als ondernemer gericht beslissingen nemen!