Samenvatting Belastingplannen 2016

Vandaag zijn vijfwetsvoorstellen aan de Tweede Kamer aangeboden. Het gaat daarbij om:

  • Belastingplan 2016
  • Overige Fiscale Maatregelen 2016
  • Tegemoetkomingen loondomein
  • Wet vrijstelling uitkeringen artikel 2- fonds
  • Wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015

Hieronder volgt een korte opsomming van de meest belangrijke voorgestelde wijzigingen. Lees verder

Bedrijfsorganisatie

In dit deel wordt nader ingegaan op de interne organisatie van uw bedrijf. Een efficiënte, moderne be­drijfsorganisatie kan concurrentievoordeel opleveren doordat de productiefactoren arbeid, grondstoffen, energie, machines en dergelijke zo worden ingezet dat verspilling wordt voorkomen. Niet voor niets wordt er de laatste jaren zoveel aandacht besteed aan logistiek, kwaliteits- en milieuzorg en arbeids­omstandighe­den.

Lees verder

Uurtariefberekening

In bepaalde sectoren zoals de ambacht- en dienstensector wordt op basis van uurtarief gedeclareerd of gecalculeerd. Dan is tijdplanning noodzakelijk voor het inschatten van het aantal te declareren uren. Het uurtarief wordt daar vanaf geleid. Hoewel andere, niet declarabele of indirecte, taken eveneens verricht moeten worden, leveren alleen de declarabele of directe uren omzet op.

Lees verder

De eerste klus!

De eerste klus is inmiddels gestart; voor een groot autoverhuurbedrijf geven wij ondersteuning op de financiële afdeling, waarbij uiteraard de huidige processen en systemen kritisch onder de loep worden genomen.