Bronnen voor Marktonderzoek

arEYE heeft voor u een flink aantal interessante bronnen voor marktonderzoek verzameld.
Kijk hieronder voor meer informatie:

1. ABC voor handel en industrie / ABC voor dienstverleners

De ‘Gouden Gids’ voor het bedrijfsleven met uitgebreide bedrijfsinformatie. Internet: http://www.abcdirect.nl/

2. Antwoord voor bedrijven

Maakt informatie van de overheid voor ondernemers beter toegankelijk. Wegwijzer per branche in regels, vergunningen en subsidies. Internet: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/

3. Banken

Veel banken publiceren schetsen van diverse branches.

Internet: http://www.rabobank.nl/  kies voor ’bedrijven’ vervolgens Kennis, Branches. Klik daarna op de banner: “Download direct uw branche-informatie”.

Internet: http://www.ing.nl/  en in het veld ‘zoek’ intypen ‘sectoren’.

Internet: http://www.abnamro.nl/ , klik op zakelijk, kies in het tabblad Thema’s voor  “Uw sectorinformatie”.

4. Belastingdienst

Algemene publicaties en informatie over de fiscale aspecten van het ondernemen. Internet: http://www.belastingdienst.nl/ , kies ‘zakelijk’ .

5. Branche-organisatie

Jaarboeken, jaarverslagen en overige uitgaven van de diverse brancheorganisaties  zijn vaak ook voor extern gebruik beschikbaar. Internet http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/brancheorganisaties/ . Zie ook: http://www.brancheorganisaties.startkabel.nl/.

6. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het CBS doet onderzoek naar diverse ontwikkelingen door de jaren heen. Bijvoorbeeld naar binnenlandse productie, import en export en bevolkingsontwikkelingen.  Internet: http://www.cbs.nl/ , Kijk ook eens op StatLine, waar je zelf tabellen en grafieken kan samen stellen. http://statline.cbs.nl/statweb/?LA=nl

7. CBS in uw Buurt

Het CBS heeft veel gegevens op regionaal niveau. Kijk op http://www.cbsinuwbuurt.nl . Zoekt u meer gegevens dan deze site u biedt? Wilt u niet alleen gegevens zien over buurten, maar ook over wijken? Ga dan naar de tabel ” Kerncijfers wijken en buurten” in StatLine.

8. Databanken

Lastig en langdurig zoekwerk kunt u voorkomen door tegen betaling de gewenste informatie te kopen bij commerciële informatiebureaus.

9. Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM)

Het EIM doet zelf onderzoek naar MKB-branches en algemene onderwerpen. Vrijwel alles is via internet te vinden. Internet: http://www.ondernemerschap.nl/ .

10. Europese Documentatie Centra

Voor Europese marktinformatie en subsidies zijn er EDC’s. Voor de adressen: http://www.rijksoverheid.nl/. Zoek op ‘Europese Documentatie Centra’.

 

11. Gemeenten

Voor plaatselijke planologische en demografische gegevens. http://www.overheid.nl/  en klik op ‘ondernemers’ of kijk op http://www.nieuwekaart.nl/ .

12. Gouden Gids

Elke regio heeft zijn eigen gids. Een compleet Nederlands overzicht is op internet te raadplegen. Internet: http://www.detelefoongids.nl/bedrijven.html

13. Hoofdbedrijfschap Detailhandel / Hoofdbedrijfschap ambachten / Bedrijfschap horeca

Doen veel onderzoek voor de sectoren en branches. Resultaten/rapporten zijn vaak volledig op internet te vinden. http://www.hbd.nl/ , http://www.hba.nl/ ,http://www.kenniscentrumhoreca.nl/pages/default.aspx

14. Internationaal ondernemen

Informatiebron voor internationaal ondernemen en samenwerken. Voor informatie over verschillende landen. Internet: http://www.agentschapnl.nl , (voorheen EVD), klik op ‘Actueel’ en vervolgens op ‘Landen/Locaties’.

15. Kamer van Koophandel (KVK)

De KvK verstrekt, tegen betaling, bedrijfsadressen uit het handelsregister. Ook is er een algemene informatiebalie met betrekking tot branche- en marktgegevens en exportinformatie. Internet: http://www.kvk.nl/  zoek op het woord ‘branchewijzer’.

16. MKB Nederland

Ondernemersorganisatie waarbij de meeste branche-organisaties en regionale- en lokale ondernemersorganisaties zijn aangesloten. Internet: http://www.mkb.nl/

17. Plusbibliotheken

14 Bibliotheken zijn verenigd in het samenwerkingsverband van de Plusbibliotheken en vormen een landelijk netwerk van bibliotheken met een wetenschappelijk steunfunctie. Internet: http://www.plusbibliotheken.nl/ .

18. Pyttersen’s Nederlandse Almanak

Jaarlijks verschijnend handboek van particuliere-, overheids- en semi-overheidsorganisaties en – instellingen die een not-for-profit doel nastreven (Bibliotheek)

19. Vaktijdschriften

Bijna elke branche heeft wel één of meer vaktijdschriften. Informatie hierover via de branche-organisatie of in het Handboek van de Nederlandse Pers. (Bibliotheek.)

20. Overige

Informeer om u heen bij kennissen, toekomstige collega’s, (oud) studiegenoten etc. Volg publicaties in de media.